Ledarnas roll

Ledarnas roll i Ur och Skurpedagogiken

Ledarnas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Alla ledare som arbetar inom I Ur och Skur har ledarutbildning och en högskoleutbildning inom I Ur och Skurpedagogiken. Ledaren utgår från vädret i sin planering av aktivitet men följer även barnens intresse genom att vara medupplevande.

På friluftsfrämjandets hemsida kan du läsa mer om pedagogiken i en I Ur och Skur-förskola.