I Ur och Skur

”Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där.” (friluftsframjandet.se)

 

Värdegrund

Grundläggande värden för I Ur och Skur 1. Intresse för Natur- och friluftsliv Vi har alla ett intresse för natur och friluftsliv. Detta leder till att vi på ett naturligt sätt förmedlar en känsla för- och kunskap om naturen och värnar om dess utveckling. 2. Personligt engagemang genom delaktighet och entusiasm Vi inser betydelsen av … Fortsätt läsa Värdegrund

Friluftsfrämjandets loggor

Grupperna

Knopp, Knytte och Mulle Från 1 års ålder deltar barnen i Friluftsfrämjandets program Skogsknopp, från 3 år i Skogsknytte och från 5 år i Skogsmulle med utflykt och egen matsäck. De gör nya upptäckter och får upplevelser av det som finns i naturen. Barnen får lära sig att tycka om att vara i naturen och att ta hand om allt … Fortsätt läsa Grupperna