Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ

Hattstugan är ett föräldrakooperativ. Du väljer att tillhöra ett föräldrakooperativ för att du tycker att ditt barns tid på förskolan spelar roll, för att du vill kunna bidra till att göra den så bra som möjligt, för att du tycker att det är viktigt att alla barn på förskolan har det bra och för att alla familjer är värda att samarbeta med för en gemensam sak.

Du har möjlighet att påverka kvaliteten av ditt barns förskolemiljö, men det innebär också ett visst ansvar. Vi gör det här tillsammans, och du som förälder väljer ett föräldrakooperativ för att du orkar, önskar och vill vara delaktig i driften av förskolan. Det är kul, givande, lärande, oftast härligt, stundtals utmanande, och om alla hjälper till blir det faktiskt varken speciellt jobbigt eller tidskrävande.

Personalen ansvarar för frågor kring pedagogiskt innehåll och praktiska rutiner i barnverksamheten. Föräldrarna ansvarar för frågor som rör verksamhetens ramar, som till exempel stadgar, budget för verksamheten, underhåll av lokalerna, öppettider med mera.

Föräldrarnas insatser gör det möjligt att ha hög personaltäthet och hög kvalitet i verksamheten på Hattstugan.

Inflytande och gemenskap

Ett föräldrakooperativ ger samhörighet och gemenskap. Eftersom gruppen är så liten lär du känna både barn och föräldrar. Gemensamma fester och utflykter för barn, föräldrar och personal gör det lätt att komma in i gemenskapen.

Föräldrarna i kooperativet är organiserade i en styrelse och ett antal mindre arbetsgrupper med olika ansvarsområden som IT, inne och ute-miljön samt aktiviteter. För att alla ska få möjlighet att få insyn i de sysslor som driver förskolan, roterar ansvariga för grupperna (oftast årsvis) och helst ska någon från varje familj sitta i styrelsen någon gång under barnets tid här på förskolan.

Utöver arbete i styrelsen eller hanterande av uppgifter tilldelade dig och din arbetsgrupp förväntas du delta i fyra aktiviteter per år. Två gemensamma städ/fixar dagar och två stämmor.

De gemensamma städ/fixar dagarna infaller en gång per termin. Då vi tar hand om gården och utför större städarbeten inomhus, t.ex. städning av förråd, fönstertvätt och lego/kloss/leksaker-disk. Alla familjer, både vuxna och barn är med på dessa dagar som brukar avslutas med en gemensam grillkorv och fika.

Föräldrar på hattstugan har däremot inte jour, det vill säga arbetar inte i verksamheten, utan fasta vikarier anlitas. För närvarande ser tillräcklig ekonomi i föreningen till så att daglig städning hanteras av en extern städfirma och inte behöver skötas av föräldrarna.

Vi ser fram emot att välkomna dig som engagerad förälder till föräldrakooperativet Hattstugan. Vill du veta mer? Hör gärna av dig till genom att mejla oss på info@hattstugan.org.