Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ

Hattstugan är ett föräldrakooperativ. Det innebär att du som förälder har möjlighet att påverka och får vara med och ansvara för driften av förskolan. Personalen ansvarar för frågor kring pedagogiskt innehåll och praktiska rutiner i barnverksamheten och föräldrarna ansvarar för frågor som rör verksamhetens ramar, som t.ex.  stadgar, budget för verksamheten, underhåll av lokalerna, öppettider m.m.

Föräldrarnas insatser gör det möjligt att ha hög personaltäthet och hög kvalitet i verksamheten på Hattstugan.

Inflytande och gemenskap

Ett föräldrakooperativ ger samhörighet och gemenskap. Eftersom gruppen är så liten lär du känna både barn och föräldrar. Gemensamma fester och utflykter för barn, föräldrar och personal gör det lätt att komma in i gemenskapen.

Föräldrarna i kooperativet är organiserade i en styrelse och ett antal mindre arbetsgrupper. Vi har en gemensam städdag varje termin då vi tar hand om gården och utför större städarbeten inomhus, t.ex. fönstertvätt. Både föräldrar och barn är med på dessa dagar som brukar avslutas med en gemensam grillkorv och fika.

Föräldrar har inte jour, dvs arbetar inte i verksamheten, utan fasta vikarier anlitas.