Värdegrund

Grundläggande värden för I Ur och Skur

1. Intresse för Natur- och friluftsliv

Vi har alla ett intresse för natur och friluftsliv. Detta leder till att vi på ett naturligt sätt förmedlar en känsla för- och kunskap om naturen och värnar om dess utveckling.

2. Personligt engagemang genom delaktighet och entusiasm

Vi inser betydelsen av personligt engagemang, tillit och ansvar och därför uppskattar, respekterar och stöttar vi varandra. Vi är alla delaktiga i vår utveckling och en hjälpande hand ska alltid finnas att tillgå.

3. Lösningsorienterade och flexibla

En dag är inte den andra lik, vare sig det gäller årstidernas växlingar eller storstad kontra småstad, Sverige kontra andra länder. Vi utgår från lokala förutsättningar och använder oss av olika uttrycksmedel. Det enkla är det geniala i det vi gör.

4. Förståelse att alla människor är unika.

Inse att alla inte är lika utan att alla människor är unika. Att ta vara på allas kompetenser och egenskaper gör att vi ständigt utvecklar både individen, gruppen, verksamheten och oss själva.

5. Ödmjukhet och glädje

Eftertanke och respekt, öppenhet, glädje och generositet präglar vårt möte med andra människor. Vi ser och tar lärdom av misstag, för dialog och lyssnar på andra. Det gör att vi utvecklar verksamheten och oss själva.