Verksamhet

Att utbildningen sker växelvis ute/inne pedagogerna utgår från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne.

Roliga aktiviteter

På Hattstugan går barnen ofta iväg på aktiviteter utanför den egna gården. På våren och hösten går barnen en dag i veckan ut i skog och mark med ryggsäck och matsäck, enligt Friluftsfrämjandets program för Knopp, Knytte och Mulle. När dessa aktiviteter avslutas på höstkanten tar vår uppskattade vinteraktivitet ”Skrinna” vid, där de större barnen regelbundet får åka iväg till ishallen för skridskoåkning.