Små Barngrupper

På Hattstugan går det som mest 28 barn fördelat på två avdelningar, Rävlyan för våra 1–3 åringar och Varglyan för våra 4–5 åringar. På så sätt kan utbildningen anpassas efter de olika åldrarna, men eftersom förskolan är så liten sker också aktiviteter över avdelningsgränserna. Alla känner alla och det skapar trygghet i vardagen. De små barngrupperna ger personalen mer tid för varje barn.