Personalen

Våra fantastiska pedagoger och de små barngrupperna är grunden till vår trygga och mysiga förskola.

På Hattstugan har vi hög personaltäthet med en väl fungerande personalgrupp. Vi strävar efter att ha erfarna och välutbildade pedagoger. Detta uppnås bl.a. genom löpande fortbildningar för pedagogerna.

Personalen är vår största tillgång! Glada och engagerade pedagoger som har tid för varje barn.

Varje barn har en ”ansvarspedagog” som särskilt följer barnet under inskolning och ansvarar för utvecklingssamtal med föräldrarna.

Personalen är utbildade I Ur och Skur-pedagoger vilket betyder att de är medagerande, medupptäckare, medundersökande och medupplevande i sitt förhållningssätt.

Linda Cremonini har ansvar som rektor.