Grupperna

Knopp, Knytte och Mulle
Från 1 års ålder deltar barnen i Friluftsfrämjandets program Skogsknopp, från 3 år i Skogsknytte och från 5 år i Skogsmulle med utflykt och egen matsäck. De gör nya upptäckter och får upplevelser av det som finns i naturen. Barnen får lära sig att tycka om att vara i naturen och att ta hand om allt levande. Tillsammans med ledaren får de uppleva naturen och genom lekar och sånger gör vi vistelsen extra rolig och lärorik.

3-5åringarna deltar också i Civilförsvarets program Hitta Vilse som är särskild anpassat för att ge barn rätt kunskap i att i första hand undvika att gå vilse, att klara av en ”vilsesituation” på bästa sätt och att snabbt bli hittade. Den kunskapen är till nytta både i skogen och om man skulle tappa bort sig i köpcentret. Materialet anpassas efter barnens förmåga och föräldrar får information för att kunna vara delaktiga i barnets lärande.

Barnen går regelbundet på utflykter till t.ex. Mullängen eller friluftsområdet i Rudan (Haninge) där de leker och utforskar. Varje barn har då med sig mat i egen ryggsäck och får äta lunch ute i det fria.

Småbarnen har sin middagsvila utomhus, tryggt omstoppade i barnvagnar och under ett vakande öga från personalen.