Grupperna

Knopp, Knytte och Mulle

Från 1 års ålder deltar barnen i Friluftsfrämjandets program Skogsknopp, från 3 år i Skogsknytte och från 5 år i Skogsmulle med utflykt och egen matsäck. De gör nya upptäckter och får upplevelser av det som finns i naturen. Barnen får lära sig att tycka om att vara i naturen och att ta hand om allt levande. Tillsammans med ledaren får de uppleva naturen och genom lekar och sånger gör vi vistelsen extra rolig och lärorik.

Hitta Vilse

3-5 åringarna deltar också i Civilförsvarets program ”Hitta Vilse” som är särskild anpassat för att ge barn rätt kunskap i att i första hand undvika att gå vilse, att klara av en ”vilsesituation” på bästa sätt och att snabbt bli hittade. Den kunskapen är till nytta både i skogen och om man skulle tappa bort sig i köpcentret. Materialet anpassas efter barnens förmåga och föräldrar får information för att kunna vara delaktiga i barnets lärande.

Middagsvila utomhus

De yngre barnen har sin middagsvila utomhus. Tryggt omstoppade i sovsäck på liggunderlag och fårskinnsfäll tillsammans med personalen på vår nybyggda altan.