Inskolning

På Hattstugan använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det betyder att du är med ditt barn i verksamheten tills du och ditt barn känner er trygga att du lämnar barnet hos pedagogerna.

Vill du ha ett inskolningssamtal innan är det bara att säga till och du kommer att bli erbjuden ett uppföljningssamtal där du och ansvarspedagogen kommer samtala om hur det känns och hur barnet har det på förskolan.

Under året kommer du även bli erbjuden ett utvecklingssamtal men kan när som helst be att få ett samtal med en pedagog om du känner att det behövs.