Kläder efter väder

Då barnen är ute längre stunder är det viktigt att kläderna skyddar mot väta och vind. Att barnen har ”lager på lager” gör att de håller värmen bättre och att klädseln kan anpassas efter ändrade förhållanden. Bra skor är också ett måste för att barnen ska hålla humöret uppe då det är kallt och blött. För ytterligare tips om kläder se artikeln ”Klä barnen rätt” på Friluftsfrämjandets hemsida.